Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

EU-minister Hans Dahlgren frågas ut av gymnasieelever i Haninge

Publicerad

Under våren fortsätter Hans Dahlgrens EU-resa för att möta ungdomar runt om i Sverige. Fredagen den 12 februari genomför EU-ministern ett digitalt besök på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge.

Som en del i den rundresa EU-ministern genomför för att fånga upp ungas perspektiv på EU, samtalar Hans Dahlgren under fredagen med ungdomar vid Fredrika Bremergymnasiet i Haninge.

Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del av deras syn på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha.

Om EU-resan

I början av 2020 påbörjade EU-minister Hans Dahlgren EU-resan i syfte att ta del av ungas syn på EU. Besöken – inledningsvis på plats men därefter digitalt – har skett på skolor, högskolor och universitet runt om i Sverige, och är en del av regeringens arbete med att öka kunskapen om och delaktigheten i EU-frågor.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-5928548
e-post till Darina Agha