Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Jan Olov Westerberg ny ordförande i Stiftelsen Nordiska Museets nämnd

Publicerad

Regeringen har idag förordnat Jan Olov Westerberg till ordförande i Stiftelsen Nordiska Museets nämnd.

- Jan Olov Westerberg har bred erfarenhet av fastighets- och museibranschen liksom av styrelsearbete och ordförandeskap. Nordiska Museets nämnd handlägger ärenden som rör allt från museibyggnaden på Djurgården till stiftelsens många kulturhistoriska miljöer med över 400 byggnader. Med sin bakgrund passar därför Jan Olov Westerberg mycket bra som ordförande i nämnden, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Jan Olov Westerberg är Fastighetsdirektör på Statens fastighetsverk. Han har tidigare bl.a. arbetat på museum i Kalix kommun, som fornminnesinventerare och informatör på Riksantikvarieämbetet, varit Länsantikvarie i Norrbottens län och miljöansvarig på länsstyrelsen i Norrbottens län samt överintendent och chef för Naturhistoriska riksmuseet. Jan Olov Westerberg är styrelseordförande i Ájtte.

- Nordiska museet har en särställning bland de kulturhistoriska museerna. När Artur Hazelius grundade museet skedde det i en tid av snabb samhällelig förändring. I dag lever vi i en motsvarande tid och Nordiska museets uppdrag är, tillsammans med de andra museernas, lika aktuellt. Jag är glad att ha fått regeringens förtroende och ser fram emot uppdraget, säger Jan Olov Westerberg.

Jan Olov Westerberg tillträder posten den 11 februari 2021.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 60
e-post till Desha Svenneborg

Bakgrund

Stiftelsen Nordiska museet är i dag Sveriges största kulturhistoriska museum. Samlingarna speglar landets kulturhistoria från 1500-talet till nutid. Utöver den stora museibyggnaden på Djurgården äger stiftelsen flera kulturhistoriska miljöer på skilda håll i landet: Julita gård, Tyresö slott, Svindersvik, Härkeberga kaplansgård samt Wicanderska villan på Djurgården. Stiftelsen svarar för driften och förvaltningen av dessa miljöer med totalt över 400 byggnader och vidsträckta historiska parker och landskap, oftast i samverkan med utomstående intressenter som kommuner, byalag, föreningar och privatpersoner. Stiftelsen Nordiska museet leds enligt sina stadgar av en styrelse, Nordiska museets nämnd. Chef för museet är en styresman. Nämnden består av ordförande, styresmannen och fem andra ledamöter.