Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Korttidspermittering på 80 procent kvar till och med april

Publicerad

Genom korttidsarbete har hundratusentals löntagare undgått risken att bli av med jobbet och företagen har kunnat behålla viktig arbetskraft. Regeringen vill nu förlänga möjligheten för företag att använda korttidspermittering upp till 80 procent i ytterligare en månad. Under förlängningen ska staten fortsatt stå för 75 procent av kostnaden. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Nästan 600 000 svenskar har varit korttidspermitterade under krisen och många företag använder fortfarande möjligheten till korttidspermittering under pandemin.

Enligt den senaste prognosen från Finansdepartementet bedöms det genomsnittliga antalet korttidspermitterade vara 100 000 personer per månad under perioden januari–juni 2021.

Stödet för korttidspermittering har förstärkts i januari, februari och mars 2021 på så sätt att arbetstiden för anställda ska kunna minskas med upp till 80 procent. Regeringen vill nu förlänga den möjligheten i ytterligare en månad, alltså till och med april.

Samtidigt som den förstärkta nivån i stödet förlängs så kommer subventionsgraden ligga kvar på 75 procent i april i stället för att sänkas till 50 procent som tidigare beslutats. Subventionsgraden är den andel av kostnaden för arbetstidsminskningen som staten står för.

Vid en korttidspermittering på 80 procent och med 75 procents subventionsgrad behåller den anställda 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent.

För att använda korttidspermitteringen måste både arbetsgivare och arbetstagare vara överens om det.

Förslaget beräknas ha en offentligfinansiell effekt på 1,2 miljarder kronor och föreslås träda i kraft den 29 mars 2021.

Finansdepartementet skickar i dag en promemoria med förslaget på remiss.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.