Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern leder skogsprogrammets årskonferens

Publicerad

”Skogen i framtiden” är temat för nationella skogsprogrammets årskonferens 2021. Konferensen äger i år rum digitalt tisdagen den 2 februari under ledning av landsbygdsminister Jennie Nilsson. Den nyligen presenterade skogsutredningen kommer bland annat att tas upp på konferensen.

Tid:
Plats: Konferensen sker digitalt. Journalister är välkomna att delta. För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Simon Sätherberg.

Programmet för årskonferensen innehåller en redovisning av skogsutredningens nyligen avlämnade betänkande, en politikerpanel, omvärldsanalys samt en reflektion över 2020 års kunskapsseminarier inom skogsprogrammet. Företrädare för olika regionala skogsprogram ger exempel på konkreta resultat från det regionala samarbetet.

– Skogen är av avgörande betydelse för en rad av våra mest brinnande samhällsfrågor och för utvecklingen i hela vårt land. Skogsutredningen går inom kort ut på remiss och därefter startar arbetet med att väga samman de olika utvecklingsmöjligheterna, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Det nationella skogsprogrammet utvecklas för att ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Skogen kan bidra till att lösa många samhällsutmaningar. För att lyckas med övergången till ett fossilfritt välfärdssamhälle, skapa jobb och hållbar tillväxt i hela landet, utveckla den växande bioekonomin samt värna biologisk mångfald och friluftsliv, måste skogarna vara välskötta och brukas aktivt och hållbart.

– Det blir en rik och spännande årskonferens i år, med många infallsvinklar som vi ska ta med oss när beslut inom det skogliga området ska fattas, avslutar landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Cecilia Spansk
Kommunikatör Skogsstyrelsen
Telefon 0270-42 98 11
e-post till Cecilia Spansk

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mer om nationella skogsprogrammet

Att nationella skogsprogrammet ska utvecklas är en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna. I januariavtalet framgår att skogsprogrammet ska utvecklas för att ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Programmet ska bygga på skogsvårdslagens två mål om produktion och miljöhänsyn och särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn.