Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Matilda Ernkrans deltar i invigning av FN:s årtionde för havsforskning

Publicerad

I dag, onsdag 3 februari, medverkar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett högnivåmöte. Mötet sker på inbjudan av Unesco för att inviga FN:s årtionde för havsforskning som inleds 2021.

Tid:
Plats: Digitalt via FN:s årtionde för havsforsknings webbplats

2021 börjar FN:s årtionde för havsforskning för en hållbar utveckling. Genomförandet av årtiondet behöver ett starkt engagemang från medlemsstaterna inom FN. Unesco har vid flera tillfällen lyft fram Sverige som ett land som gör mycket för Agenda 2030 och havs- och klimatfrågor – inte minst genom utbildningssektorn. Regeringen föreslår därtill i forsknings- och innovationspropositionen ett nytt nationellt forskningsprogram om hav och vatten. Matilda Ernkrans bjuds nu in att stödja och företräda havsdekaden.

– Sverige är och ska fortsätta vara drivande gällande frågor om hållbar utveckling och forskning inom klimat- och miljöområdet. Genom att delta i detta initiativ kan Sverige fortsätta stärka sitt engagemang för rena hav och för Agenda 2030:s genomförande, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

FN:s årtionde för havsforskning är en global satsning på forskning och utbildning för att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030, och leds av Unescos mellanstatliga kommission.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.