Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Matilda Ernkrans deltar när konkurrenskraftsrådet möts om återhämtningsplaner i spåren av pandemin

Publicerad

I dag, fredag den 26 februari, deltar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, när konkurrenskraftsrådet möts digitalt. De europeiska forskningsministrarna kommer vid EU-mötet framför allt att ha en policydiskussion om synergier för investeringar och reformer gällande nationella återhämtningsplaner i spåren av covid-19-pandemin.

Policydiskussionen kommer behandla hur forskning och innovation inom ramen för de nationella återhämtningsplanerna kan bidra till samhällets och ekonomins utveckling i spåren av covid-19-pandemin, och diskussionen kommer knyta an till det pågående arbetet med att utveckla det Europeiska forskningsområdet (ERA).

– När samhället och ekonomin utsätts för svåra påfrestningar är det viktigt att den offentliga finansieringen av forskning och innovation upprätthålls, precis som vi gör här i Sverige. Samtidigt behöver nationella satsningar kompletteras av de satsningar som finns inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, och här ska excellens vara i fokus, säger Matilda Ernkrans.

På dagordningen står bland annat också information om vägen mot en pakt för forskning och innovation i Europa och ERA Forum For Transition.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.