Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Matilda Ernkrans deltar när konkurrenskraftsrådet möts om återhämtningsplaner i spåren av pandemin

Publicerad

I dag, fredag den 26 februari, deltar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, när konkurrenskraftsrådet möts digitalt. De europeiska forskningsministrarna kommer vid EU-mötet framför allt att ha en policydiskussion om synergier för investeringar och reformer gällande nationella återhämtningsplaner i spåren av covid-19-pandemin.

Policydiskussionen kommer behandla hur forskning och innovation inom ramen för de nationella återhämtningsplanerna kan bidra till samhällets och ekonomins utveckling i spåren av covid-19-pandemin, och diskussionen kommer knyta an till det pågående arbetet med att utveckla det Europeiska forskningsområdet (ERA).

– När samhället och ekonomin utsätts för svåra påfrestningar är det viktigt att den offentliga finansieringen av forskning och innovation upprätthålls, precis som vi gör här i Sverige. Samtidigt behöver nationella satsningar kompletteras av de satsningar som finns inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, och här ska excellens vara i fokus, säger Matilda Ernkrans.

På dagordningen står bland annat också information om vägen mot en pakt för forskning och innovation i Europa och ERA Forum For Transition.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg