Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Minskade anslutningskostnader för vindkraft till havs

Publicerad

Som en del av Energiöverenskommelsen presenteras nu ett förslag om att minska anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft. Förslaget skickas idag på remiss.

- Mer vindkraft till havs kommer att bidra till balansen i kraftsystemet och bli ett viktigt tillskott på elmarknaden, säger energiminister Anders Ygeman

I promemorian föreslås det att Affärsverket Svenska kraftnät får i uppgift att bygga ut transmissionsnätet (stamnätet) till områden inom Sveriges sjöterritorium.

Genom att transmissionsnätet byggs ut inom Sveriges sjöterritorium minskar kostnaderna för att ansluta havsbaserade elproduktionsanläggningar till transmissions­nätet. Det skapar mer likvärdiga förutsättningar för anslutning mellan havs- och landbaserad vindkraft.

Ändringen i Svenska kraftnätsinstruktion föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021 och förslaget är på remiss till den 3 maj 2021.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Fakta om Energiöverenskommelsen

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ingick den 10 juni 2016 en ramöverenskommelse om energipolitiken, den s.k. energiöverenskommelsen. Överenskommelsen innehåller nya energipolitiska mål och ett antal konkreta åtgärder. Med överenskommelsen som grund överlämnade regeringen propositionen Energipolitikens inriktning (prop. 2017/18:228) till riksdagen. Riksdagen antog genom sin behandling regeringens förslag på nya energipolitiska mål, däribland att målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion (bet. 2017/18:NU22, rskr. 2017/18:411). Det är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut. Av energiöverenskommelsen och prop. 2017/18:228 framgår även att anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft bör slopas. Moderaterna och Kristdemokraterna har lämnat överenskommelsen, men Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Centerpartiet fortsätter samtalen om denna och andra åtgärder för att genomföra energiöverenskommelsen i sin helhet.