Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nästan alla arbetsgivare bekostar nu arbetskläder inom äldreomsorgen

Publicerad

I dag redovisade Socialstyrelsen sitt uppdrag om att följa upp hur arbetskläder inom omsorgen tillhandahålls, hanteras och finansieras. Myndigheten konstaterar att nästan alla arbetsgivare numera tillhandahåller kostnadsfria arbetskläder för personalen inom äldreomsorgen.

Regeringen anser att anställda inom äldreomsorgen ska få kostnadsfria arbetskläder. För att följa upp resultatet av gjorda regelskärpningar gav regeringen i december 2019 Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga hur arbetskläder inom omsorgen tillhandahålls, hanteras och finansieras.

Socialstyrelsen har genomfört en enkätundersökning riktad till ett urval av kommuner och privata utförare samt inhämtat och sammanställt information från Arbetsmiljöverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Socialstyrelsen konstaterar i sin rapport att nästan alla kommuner/stadsdelar samt alla privata utförare tillhandahåller arbetskläder för personalen i samtliga särskilda boenden för äldre samt inom hemtjänsten. Socialstyrelsen konstaterar vidare att det normala är att det finns möjligheter till ombyte på arbetsplatsen.

Presskontakt

Nadja Yusuf
T.f. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter