Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ny överintendent och chef för Statens maritima och transporthistoriska museer

Publicerad

Regeringen har utsett Lars Amréus till ny överintendent och chef för Statens maritima och transporthistoriska museer. Lars Amréus tillträder 1 april 2021.

Statens maritima och transporthistoriska museer har blivit en unik attraktion ur ett internationellt perspektiv. Myndigheten har dock, liksom många andra museer, drabbats hårt av pandemins effekter framförallt på ett ekonomiskt plan i och med att biljettintäkterna från turister uteblivit.

- Det är glädjande att Lars Amréus med sin mångåriga och breda erfarenhet av kulturarvs- och museiområdet tar sig an uppdraget att leda Statens maritima och transporthistoriska museer i en utmanande tid med anledning av pandemin och dess konsekvenser. Statens maritima och transporthistoriska museer med Vasamuseet, som är ett av Sveriges attraktivaste besöksmål, är en viktig aktör inte bara för vårt gemensamma kulturarv, utan även för besöksnäringen. Jag vill också tacka avgående överintendent Leif Grundberg för hans goda insatser med att utveckla verksamheten under åren på myndigheten, säger kulturminister Amanda Lind.

Lars Amréus har gedigen erfarenhet av statlig förvaltning, ledarskap och en bred kulturarvskunskap i och med sina nio år som generaldirektör för Riksantikvarieämbetet och dessförinnan på Statens Historiska museer samt på Kulturdepartementet.

- Jag är glad över möjligheten att leda Statens maritima och transporthistoriska museer. Myndigheten bedriver en mycket uppskattad verksamhet som engagerar invånare i hela landet, och även internationellt. Som för många andra verksamheter medför pandemin stora utmaningar, men jag ser fram emot att ta mig an dem tillsammans med myndighetens medarbetare, säger Lars Amréus.

Leif Grundberg slutar den 31 januari och i avvaktan på Lars Amréus tillträde vikarierar Mats Djurberg, chef för Sjöhistoriska museet, som överintendent och chef för myndigheten.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Bakgrund

Statens maritima och transporthistoriska museer är central myndighet för statens museer med maritim och transporthistorisk inriktning. Myndigheten har till uppgift att bevara, utveckla och bygga upp kunskap om det maritima och transporthistoriska kulturarvet. I myndigheten ingår museerna Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm, Marinmuseum i Karlskrona samt Järnvägsmuseet i Gävle.