Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Nya begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen

Publicerad

(Ny version) I dag presenterar regeringen nya initiativ med stöd av den tillfälliga pandemilagen för covid-19. Vid händelsen att smittläget kraftigt försämras ser regeringen behov av att möjliggöra nedstängning av olika verksamheter. Regeringen föreslår även vissa nya begränsningar för verksamheter som exempelvis djurparker och museum. Regeringen förbereder även förslag på ett nytt system för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ska möjliggöra mer träffsäkra regler när smittläget tillåter.


De förslag som i dag skickas på remiss har tagits fram för att hantera olika nivåer av smittspridning. Vid ett ytterst allvarligt smittläge skulle regeringen behöva agera mycket skyndsamt för att snabbt minska smittspridningen. Tidigare har regeringen förberett för nedstängning av varuhus och gallerior. Nu utvidgas förslaget till att omfatta samtliga handelsplatser, serviceinrättningar där det är svårt att hålla avstånd som till exempel frisörsalonger, gym, sport- och badanläggningar samt restauranger och andra serveringsställen.

Mot bakgrund av åtgärdens ingripande karaktär ska en eventuell nedstängning vara tidsbegränsad och gälla under en kortare tid. Om en nedstängning blir aktuell krävs regeringsbeslut för genomförande. En nedstängning ska även underställas riksdagens prövning.

*Regeringen vill även genomföra ändringar i den så kallade begränsningsförordningen. Det innebär bland annat att det ställs ytterligare krav på smittskyddsåtgärder för verksamheter som exempelvis djurparker, temaparker, museer och konsthallar. Därtill föreslår regeringen att kommunerna ska få besluta om förbud mot att vistas på vissa platser om det finns en påtaglig risk för trängsel, exempelvis i parker och på badplatser. Förslagen i begränsningsförordningen föreslås träda i kraft den 11 mars 2021.

Regeringen föreslår samtidigt ett nytt regelverk med begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, anpassat efter verksamheternas olika förutsättningar att bedrivas på ett smittsäkert sätt. Det nya regelverket kan börja gälla först vid ett förbättrat och mer stabilt smittläge. Deltagarbegränsningar för sammankomster och tillställningar föreslås att variera beroende på arrangemang, bland annat om det sker inom- eller utomhus, och på förutsättningarna att genomföra dem på ett smittsäkert sätt. Folkhälsomyndigheten kommer därtill kunna besluta om kompletterande smittskyddsregler.

Förslagen, som tagits fram med stöd av den tillfälliga covid-19-lagen, skickas på remiss till och med den 26 februari.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström
Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Ändring av pressmeddelande 11 mars

Information om begränsningsförordningen har förtydligats i stycket markerat med en asterisk.