Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Översyn av systemet för att varna allmänheten i fred och krig

Publicerad

Justitiedepartementet har i dag fattat beslut om att tillsätta en utredning som ska se över varnings- och informationssystemet VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Syftet är ett mer sammanhållet regelverk som är säkert och tillämpbart i både fred och krig.

Viktigt meddelande till allmänheten, det så kallade VMA-systemet, är det system som används vid allvarliga händel­ser och störningar i viktiga samhällsfunktioner, exempelvis terrorangrepp, större bränder och kärn­kraftsolyckor.

VMA-systemet regleras i dagsläget av flera författningar och överenskommelser, samtidigt som vissa delar är oreglerade. Det har i olika sammanhang påpekats att avsaknaden av ett klart och sammanhållet regelverk har bidragit till osäkerhet hos såväl systemets aktörer som hos allmänheten.

– Att säkerställa ett robust VMA-system är en viktig del i svensk krisberedskap. Utredningen som nu tillsätts ska föreslå en mer sammanhållen och överskådlig reglering av hela VMA-systemet i Sverige, och bland annat tydliggöra ansvarsfördelningen mellan systemets aktörer, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Utredaren får i uppdrag att:

  • Se över och föreslå en mer sammanhållen reglering av VMA-systemet, som ska vara tillämplig för varning i fred och krig.
  • Se över och föreslå reglering av nuvarande ordning för olika meddelande­typer gällande varning och vägledande information vid allvarliga händelser.
  • Se över om de aktörer som omfattas av nuvarande regleringar har behov av behörigheten att begära VMA, samt om det finns behov av fler aktörer med behörighet att sända ut VMA.
  • Se över om det behöver göras anpassningar av de befintliga kanaler som används för att sända VMA och om möjligheten att sända VMA via sms kan utvecklas.
  • Tydliggöra nuvarande ansvarsfördelning vad gäller begäran, förmedling och sändning samt förvaltning, utveckling och information inom respektive kanal i VMA-systemet.
  • Se över ansvarsförhållandena för och mellan relevanta aktörer gällande flyglarm, samt utreda om det finns ändamålsenliga kanaler utöver utomhusvarningssystemet för flyglarm och ifall systemet för fast och mobil telefoni kan användas för sådana larm. En översyn av beredskapslarmet ingår inte i uppdraget.
  • Under genomförandet av uppdraget och i den utsträckning som det bedöms lämpligt, inhämta synpunkter och upplysningar från flera berörda myndigheter och aktörer.

Utredare blir Monica Rodrigo, generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2022.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.