Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen beslutar om coronarelaterade åtgärder inom socialförsäkringen

Publicerad

Efter att riksdagen fattat beslut om en extra ändringsbudget har nu regeringen beslutat om att förlänga ersättningen till riskgrupper samt att tillfälligt stoppa 180-dagars prövningen i sjukförsäkringen. Besluten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna

Stopp av 180-dagars prövningen i sjukförsäkringen

För att förhindra att fler människor blir av med sin sjukpenning vid dag 180 har regeringen beslutat om att tillfälligt stoppa de så kallade 180-dagarsprövningarna. Den försäkrade personen ska även efter den 180:e dagen i sjukfallet få sin arbetsförmåga prövad mot arbete hos den arbetsgivare de har, i stället för mot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Detta ska gälla fram till dag 365 i sjukfallet.

Förordningen träder ikraft den 8 februari 2021 och gäller retroaktivt från den 21 december 2020 till dess att den lagändring som regeringen föreslagit för att åstadkomma en flexiblare rehabiliteringskedja träder i kraft den 15 mars.

Kostnaden för det tillfälliga stoppet bedöms uppgå till cirka 100 miljoner kronor.

Ersättning till riskgrupper förlängs

Regeringen har beslutat om att förlänga ersättningen till personer i riskgrupp med anledning av covid-19 samt till vissa anhöriga till riskgrupper. Samtidigt utökas förmånstiden för förebyggande tillfällig föräldrapenning som kan betalas till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn. Förordningen respektive förordningsförändringen träder ikraft den 6 februari 2021 och gäller retroaktivt från den 1 januari 2021. Ersättning kan betalas ut till och med den 30 april 2021.

Schablonersättningen för smittbärarpenning och sjukpenning i förebyggande syfte höjs marginellt till följd av höjt prisbasbelopp.

Besluten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00