Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår regler för en mer effektiv konkurshantering

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag som ska effektivisera och modernisera konkursförfarandet.

Konkurslagen är drygt 30 år gammal och dagens konkursförfarande präglas av en omfattande pappershantering och involverar domstolarna i alltför stor utsträckning.

– Konkurslagstiftningen måste utvecklas i takt med samhället och anpassas till digitaliseringens möjligheter. Det här förslaget innebär att domstolarna får mer tid att fokusera på sin kärnverksamhet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagrådsremiss: En effektivare konkurshantering

I lagrådsremissen föreslår regeringen att all skriftlig kommunikation i konkurs­förfarandet ska kunna ske digitalt. Exempelvis ska kungörelser fortsättningsvis normalt bara ske på internet och konkursansökningar kunna lämnas in digitalt till tingsrätten. Det nuvarande obligatoriska edgångssammanträdet i tingsrätten vid konkurser föreslås också ersättas med en ordning där den som är försatt i konkurs i stället skriftligen bekräftar bouppteck­ningen hos konkursförvaltaren. Därutöver lämnas även förslag på ytterligare effektiviseringar av konkurshanteringen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh