Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen ska ta fram vägledningsmaterial för organdonation

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram vägledningsmaterial för organdonation. Uppdraget har sin grund i regeringens förslag och bedömningar i propositionen Organdonation.

Även om antalet organtransplantationer i Sverige över tid har ökat, och donationsviljan i befolkningen är hög, råder fortfarande brist på organ som är lämpliga för transplantation. Det är därför angeläget att förutsättningarna för organdonation är goda och att verksamheten främjas.

I propositionen Organdonation (2020/21:48), som beslutades den 5 november 2020, föreslås bland annat att medicinska insatser före döden, så kallad organbevarande behandling, under vissa förutsättningar ska få ges en möjlig donator och att det så kallade närståendevetot vid donation tas bort. Syftet med förslaget är att skapa ett tydligt lagstöd för organbevarande behandling som i de flesta fall är nödvändig för att donation efter döden ska kunna äga rum. Detta i sin tur syftar till att hjälpa svårt sjuka människor som annars skulle dö eller få en betydligt sämre livskvalitet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Regeringen lyfter i propositionen fram behovet av att vägledningsmaterial tas fram med anledning av de föreslagna lagändringarna, till exempel när det gäller innehållet i den organbevarande behandlingen. Socialstyrelsen ges därför i uppdrag att ta fram ett sådant material. Då det är angeläget att detta arbete inleds i så god tid som möjligt ges uppdraget med förbehåll för att riksdagen ännu inte har beslutat om förslagen i propositionen.

För genomförandet får Socialstyrelsen använda 2 miljoner kronor under 2021. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2022.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter