Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Stärkt skydd för livsmedelsproducenter

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till en ny lag som ska värna leverantörer i livsmedelskedjan mot otillbörliga affärsmetoder och därigenom skydda den svagare parten vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 november 2021 och omfatta alla köpare med årsomsättning på över motsvarande två miljoner euro.

Nya regler om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan har diskuterats på EU-nivå sedan 2009 och ett direktiv beslutades i april 2019. Syftet med direktivet är att stärka de svagare aktörerna i livsmedelskedjan mot otillbörliga handelsmetoder. Till exempel måste en köpare betala inom 30 dagar och får inte annullera en beställning senare än 30 dagar innan leverans. Regeringen får dock meddela föreskrifter om en kortare annulleringstid för vissa sektorer, exempelvis restaurangsektorn. Dessa är oftast företag inom jordbrukssektorn och livsmedelsproducenter med en svagare förhandlingsstyrka.

Regelverket syftar till att förbättra förutsättningarna för att stärka svensk primärproduktion och förädlingsindustri och öka lönsamheten hos företag som verkar i jordbruks- och livsmedelskedjan.

Regeringens lagförslag innebär att det införs förbud för köpare med en årsomsättning på över motsvarande två miljoner euro att använda vissa handelsmetoder mot leverantörer. Med köpare avses även en grupp av köpare. I den nya lagen finns även bestämmelser om tillsyn och om sanktioner för den som bryter mot förbuden.

– Det här är ett välbalanserat lagförslag som ligger i linje med den nationella livsmedelsstrategins mål om att öka produktionen och konkurrenskraften hos livsmedelsföretagen. Regeringen har utformat ett regelverk som undantar mindre företag, vilket även inkluderar de flesta restaurangföretag som i dagsläget har en ansträngd situation över hela landet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Sedan tidigare har Konkurrensverket utsetts till ansvarig tillsynsmyndighet för regelverket.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.