Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Statsbidrag fördelas för att bekämpa utsattheten till följd av coronapandemin

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en förordning för fördelning av 40 miljoner kronor i statsbidrag till ideella organisationer som arbetar med ökad utsatthet till följd av covid-19. Satsningen är en fortsättning på de 100 miljoner kronor som Socialstyrelsen fördelade under 2020.

Det civila samhällets organisationer har en viktig roll under coronapandemin. Regeringen bedömer att det civila samhällets arbete för att nå och stödja utsatta barn och unga och våldsutsatta vuxna i denna situation behöver stärkas. För att minimera smittorisken och skydda människor som tillhör högriskgrupper behöver civilsamhällesorganisationer dessutom utveckla nya sätt att göra detta på.

Förordningen som regeringen har beslutat innebär att Socialstyrelsen, på motsvarande sätt som under 2020, får fördela statsbidrag till ideella organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer och till organisationer som arbetar med stöd till våldsutsatta kvinnor, barn och hbtqi-personer och mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Satsningen är en fortsättning på de 100 miljoner kronor som Socialstyrelsen fördelade under 2020 och syftet med dessa bidrag är att stödja ideella organisationer som behöver anpassa eller förstärka sin verksamhet för att möta ökade och förändrade behov till följd av utbrottet av covid-19.

Förordningen träder i kraft den 1 april 2021.

Som tidigare meddelats har regeringen beslutat att avsätta 10 miljoner kronor till Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet. Medlen syftar till att stärka och utveckla arbetet med den nationella stödtelefonen för våldsutsatta och i övrigt tillse att våldsutsatta som söker hjälp får stöd.

Besluten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Fakta om statsbidraget

Bidraget avser ett organisationsbidrag som efter ansökan får fördelas till riksorganisationer och organisationer som bedriver verksamhet av riksintresse. Riksorganisationerna får samordna insatser inom organisationen så att medel kommer regionala och lokala verksamheter till del. Om det finns särskilda skäl får även andra organisationer beviljas stöd.

Information om ansökningskriterier, hur man söker bidraget och hur medlen fördelas kommer finnas på Socialstyrelsens webbplats inom kort.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.