Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsminister Stefan Löfven deltar i digitalt toppmöte om Sahelregionen

Publicerad

Tisdag den 16 februari 2021 deltar statsministern Stefan Löfven vid ett digitalt toppmöte om Sahelregionen tillsammans med andra stats- och regeringschefer från Sahelregionen och Europa.

Länderna i Sahelregionen har stora utmaningar vad gäller säkerhet och respekt för mänskliga rättigheter. Våldsbejakande extremistiska grupper med kopplingar till al-Qaida och Daesh genomför löpande terrorattacker i regionen mot civilbefolkningen och internationella aktörer och militära styrkor.

Sverige har ett stort och brett engagemang i regionen vad gäller både humanitära insatser genom bistånd och andra hjälpinsatser som militära. Sverige har under en lång tid deltagit i den FN-ledda militära styrkan Minusma, som har för avsikt att stabilisera läget i Mali. I slutet av den här månaden kommer även ett svenskt specialförband att ansluta till Task Force Takuba, en multinationell specialförbandsstyrka som är en del av den pågående franskledda insatsen Operation Barkhane. Insatsens uppgift är att bistå Malis säkerhetsstyrkor med att bekämpa väpnade terroristgrupper, genom rådgivning och stöd samt genom gemensamma operationer.

Stats- och regeringscheferna kommer under mötet att anta ett gemensamt uttalande. Uttalandet kommer att beröra ländernas arbete för att stävja terrorism, internationellt militärt samarbete samt om utvecklingen av samhälls- och demokratiprocessen i regionen.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.