Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Stöd till svenskt deltagande i europeiskt projekt för innovativ och hållbar batteriproduktion i EU

Publicerad

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att lämna stöd med 238 miljoner kronor till Northvolt AB för utveckling av battericeller och utbyggnad av ett elektrifieringscampus för batteriforskning i Västerås. Stödet är kopplat till Sveriges och batteriföretagets medverkan i det europeiska projektet EuBatIn (European Battery Innovation) som är ett så kallat viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI).

Den 26 januari beslutade EU-kommissionen att godkänna Sveriges ansökan om deltagande i projektet EuBatIn och stöd till Northvolt för utveckling av battericeller och utbyggnad av ett elektrifieringscampus för batteriforskning i Västerås. Godkännandet gjordes inom ramen för ett andra IPCEI-projekt som bildats för att främja innovativ och hållbar batteriproduktion i EU.

Northvolt avser att inom projektet EuBatIn skapa en industrialiseringsplattform i Västerås för att öka tillgängligheten och kapaciteten för battericellsutveckling, både för fordonsapplikationer och energilagring. Northvolt skalar upp verksamheten inom Northvolt Labs i Västerås kopplat till ett elektrifieringscampus för batteriforskning.

Regeringen uppdrar åt Energimyndigheten att lämna stöd med 238 miljoner kronor till Northvolt inom ramarna för beslut från kommissionen om godkännande av stöd. Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Projektet EuBatIn utarbetades och anmäldes gemensamt av Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Polen, Slovakien, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike. De tolv medlemsländerna kommer att bidra med upp till cirka 29 miljarder kronor i finansiering under de kommande åren. Projektet kommer att omfatta 42 direkta deltagare, däribland små och medelstora företag och nystartade företag med verksamhet i en eller flera EU-länder.

Det övergripande projektet EuBatIn förväntas vara slutfört senast 2028 (med olika tidsplaner för varje delprojekt) och täcker hela värdekedjan för batterier.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.