Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Tillfällig lösning ska säkerställa tillgång till skolinformation

Publicerad

Uppgifter om skolor är helt centrala för att skolsystemet ska fungera. Nu har regeringen beslutat om en lagrådsremiss med nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen för att tillfälligt lösa problemen med sekretessen kring svensk skolstatistik.

– Regeringen föreslår en tillfällig lagändring för att snabbt åtgärda det akuta problem som uppstått kring statistiksekretessen. Elevers resultat kan inte vara affärshemligheter. Det är helt nödvändigt för att vi ska kunna styra svensk skola och se till att resurserna går till rätt skolor. Om de svenska kunskapsresultaten ska fortsätta uppåt och skolsystemet fungera behöver samhället ha tillgång till grundläggande information om den svenska skolan, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Bakgrunden till förslaget är att Statistiska centralbyrån (SCB) har sett över sin tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen och numera bedömer att uppgifter om enskilda huvudmäns verksamhet omfattas av statistiksekretess. Kammarrätten i Göteborg har i ett antal domar gjort samma bedömning. Detta har medfört att det nu saknas full tillgång till information på skolenhetsnivå. Det innebär i sin tur bland annat att elever och vårdnadshavare inte har uppdaterad information inför skolval och att beslutsfattare inte har tillgång till uppdaterat underlag för att kunna genomföra reformer och fördela resurser till skolan.

I lagrådsremissen föreslås därför nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som bryter statistiksekretessen. Syftet är att säkerställa att myndigheter, kommuner och allmänheten får tillgång till nödvändig information om skolenheter i huvudsak på samma sätt som före praxisändringen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och upphävas den 1 juli 2023, då en långsiktig lösning beräknas vara på plats.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg