Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Tillfälliga regler för skolor förlängs för att ge lärare och elever tid till undervisning

Publicerad

Covid-19-pandemins effekter på samhället och skolan kommer att leva kvar efter att smittspridningen har avstannat och skolorna kan vara öppna som vanligt igen. För att ge huvudmän bättre förutsättningar att ge elever den utbildning de har rätt till har regeringen beslutat att förlänga den tillfälliga förordning som möjliggör vissa undantag från skollagen till och med den 31 juli 2022.

Förordningen, som regeringen beslutade våren 2020, innehåller bland annat bestämmelser som ger huvudmännen möjlighet att organisera undervisningen på annat sätt och vid andra tidpunkter än vad som annars är möjligt enligt skollagen. Förordningen skulle ursprungligen ha gällt till den 30 juni 2021, men giltighetstiden förlängs nu ytterligare drygt ett år.

Genom förlängningen får skolorna bättre förutsättningar att planera verksamheten långsiktigt. Det innebär också en lättnad i lärarnas arbetsbörda eftersom det kan göras vissa undantag från skollagen under en längre period och att undervisningstid i ett ämne kan flyttas till ett högre stadium, undervisning som lärare annars skulle vara tvungna att hinna med på kortare tid.

– Elever har inte haft samma förutsättningar för sitt lärande under pandemin. De ska inte lämnas ensamma att bära den bördan. Regeringens beslut innebär att skolor ges längre tid att anpassa utbildningen så att elever kan ta igen det eventuella kunskapstapp som orsakats av pandemin, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Det kan dock bli aktuellt att senare besluta att vissa delar av förordningen inte längre ska gälla. När smittspridningsläget tillåter att alla skolor kan vara öppna som vanligt bör exempelvis närundervisning vara huvudregeln för alla skolor.

– Folkhälsomyndigheten varnar nu klart och tydligt för en tredje våg. För att slippa en ökad nivå av fjärr- och distansundervisning och fler stängda skolor på grund av utbrott, uppmanar jag alla huvudmän att noga se till att vidta de åtgärder som är möjliga på respektive skola för att minska risken för smittspridning. Alla bör undersöka om det finns ytterligare åtgärder att införa eller justera i skolans lokaler eller organisation, säger Anna Ekström.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet