Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth besöker hamnen i Karlshamn digitalt

Publicerad

Idag, den 22 februari, gör infrastrukturminister Tomas Eneroth ett digitalt besök i Karlshamns hamn. Syftet är bland annat att få en lägesbild av hamnverksamheten.

Besöket är en uppföljning på mötet som hölls i juni 2020. Tomas Eneroth kommer under mötet även få information om den pågående hamnutbyggnaden i Karlshamn.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-073 9753
e-post till Lovisa Alm