Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag till Boverket att utveckla den digitala samhällsbyggnadsprocessen

Publicerad

För att göra samhällsbyggnadsprocessen enklare och effektivare får Boverket i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att främja en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö.

Boverket har i tidigare digitaliseringsuppdrag uppnått flera viktiga delresultat, men mycket arbete återstår för att uppnå en helt digital samhällsbyggnadsprocess. Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att genomföra ett antal uppgifter under 2021.

- Med större enhetlighet i den digitala planeringskedjan, från översiktsplan till bygglov, kommer vi närmare Regeringens mål om en digital samhällsbyggnadsprocess. En sammanhängande digital planeringskedja kommer förbättra effektiviteten och leda till stora samhällsekonomiska vinster, säger Märta Stenevi.

Boverket ska bland annat lämna förslag på och genomföra de tekniska lösningar som behövs för att möjliggöra en digital plan-, lov- och byggprocess. Dessutom ska en bedömning göras om och i så fall vilka rättsliga hinder som finns för att detaljplanebeslut ska vara digitala samt hur äldre detaljplaner kan ersättas med nya digitala beslut. Boverket ska också föreslå hur översiktsplaner och regionplaner bör utformas i en digital miljö. Vidare föreslå hur digitala detalj-, översikts- och regionplaner kan arkiveras på ett beständigt sätt och lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 december 2021.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Roger Lind
Departementssekreterare/Avdelningen för samhällsplanering och bostäder
Telefon 08-405 99 61
e-post till Roger Lind, via registrator

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.