Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Uppdrag till Naturvårdsverket om skydd av natur

Publicerad

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att redovisa vilka typer av skyddsformer av värdefull natur som rapporteras och jämföra det med andra länders.

Naturvårdsverket rapporterar årligen till Europeiska Miljöbyrån hur mycket land och sötvatten som skyddas  i Sverige, vilket kan jämföras med andra länder. Värdefull natur kan skyddas till exempel som nationalparker eller naturreservat. Myndigheten får nu i uppdrag att göra en jämförande studie hur andra länder, t.ex Tyskland och Estland redovisar skyddad natur.

Verket ska också  redovisa vilka skyddsformer det rapporterar idag och om det finns andra skyddsformer som också skulle kunna inkluderas.

I uppdraget ingår även att om möjligt ta fram förslag på hur Sverige kan redovisa skyddsformerna enligt Internationella naturvårdsunionens (IUCN) kriterier på ett sätt som blir mer jämförbart med andra länders redovisningar. Uppdraget ska redovisas senast den 18 juni 2021.

En rik biologisk mångfald med ekosystem i balans är en förutsättning för vårt liv här på jorden. Det ökar chanserna för livet på jorden att klara av omfattande förändringar.Under åren 2015 till och med 2020 har regeringen satsat närmare fyra miljarder kronor på skydd och skötsel av värdefull natur.

Presskontakt

Jakob Lundgren
T.f. pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00