Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utökad övervakning av virusvarianter

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utöka den nationella övervakningen av de virusvarianter som orsakar sjukdomen covid-19. Myndigheten ska kartlägga vilka varianter som förekommer i Sverige, och undersöka vilka varianter som orsakar eventuella vaccingenombrott. Det ska även säkerställas att alla regioners prover inkluderas i sekvenseringsanalyserna.

– Kunskap om vilka virusvarianter som cirkulerar i Sverige, och övervakning av varianter som riskerar att introduceras brett i landet, är viktigt för att bibehålla en god överblick av det epidemiologiska läget nu och framöver, säger socialminister Lena Hallengren.

Smittspridningen av SARS-CoV-2, viruset som ger upphov till covid-19, är fortfarande hög. De senaste månaderna har ett antal virusvarianter av särskilt intresse uppmärksammats internationellt. Vissa av dessa varianter misstänks ha högre smittsamhet än tidigare varianter, varför det är av särskild vikt att undvika större införsel av dessa.

Det är även viktigt att undersöka eventuella så kallade vaccingenombrott, det vill säga positiva fall hos personer som vaccinerats, med sekvensering för att se om det är några varianter av viruset som är överrepresenterade i denna kategori.

I uppdraget ska beaktas att analyser kring vilka varianter som förekommer i Sverige ska vara representativa för alla regioner.

Folkhälsomyndigheten ska även på nationell nivå samordna arbetet med att utöka analyserna, vid behov i samarbete med andra aktörer, till ändamålsenliga nivåer för att kunna identifiera virusvarianter av särskilt intresse.

Regeringen har tidigare i regleringsbrev beslutat att Folkhälsomyndigheten får använda medel för studier av utvecklingen av covid-19 i samhället. Det inkluderar sekvensering och andra analyser av virusvarianter.

Uppdraget ska redovisas löpande till Socialdepartementet, och avslutas den 31 december 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter