Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Anders Ygeman deltar vid högnivåkonferensen Digital Day

Publicerad

På fredag den 19 mars deltar energi- och digitaliseringsminsiter Anders Ygeman vid Digital Day som arrangeras av EU-kommissionen i samarbete med Portugals ordförandeskap i ministerrådet. I samband med konferensen undertecknas tre deklarationer; European Data Gateways, Green and Digital Transformation och EU Startup Nations Standard.

Digital Day är en återkommande konferens som i år sker digitalt över länk. Under mötet kommer digitaliseringsminister Anders Ygeman att delta i en paneldiskussion om europeisk kommunikationsinfrastruktur för dataöverföring, European Data Gateways.

European Data Gateways är också en av de tre deklarationer som ska undertecknas i samband med konferensen. De två andra är grön och digital omställning, Green and Digital Transformation, och standarder för startup-företag, EU Startup Nations Standard.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.