Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Årsboken om EU överlämnad till riksdagen

Publicerad

Onsdagen den 17 mars lämnades Årsboken om EU över till riksdagen. Skrivelsen redogör för regeringens arbete i EU under 2020.

En hand bläddrar i Årsboken om EU, i bakgrunden syns EU:s flagga
Regeringen lämnade den 17 mars över Årsboken om EU till riksdagen. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Idag överlämnade regeringen Årsboken om EU för 2020 till riksdagen. Årsboken om EU är en regeringsskrivelse som redogör för beslut och händelser i EU under fjolåret, utifrån regeringens arbete i ministerrådet. Den beskriver olika politikområden och tar upp EU:s förbindelser med omvärlden och EU:s institutioner.

- Regeringens arbete i EU under det senaste året har naturligtvis präglats av coronapandemin och av de åtgärder som vidtagits med anledning av detta. Men Årsboken om EU ger också en bra överblick över många andra frågor som var i fokus i EU under förra året.  Hit hör förhandlingarna om EU:s långtidsbudget, rättsstatsfrågorna, utsläppsmålen och arbetet med den nya relationen till Storbritannien, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Efter att riksdagens utrikesutskott kommit med ett betänkande om Årsboken om EU kommer det att hållas en EU-debatt i riksdagen.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-5928548
e-post till Darina Agha