Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Beslut om skrivelsen Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service

Publicerad

Idag den 11 mars har regeringen beslutat om skrivelsen Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service.

I december överlämnade Riksrevisionen sin rapport För förtroendets skull – granskningsnämndens granskning av public service (RiR 2020:26) till regeringen. Rapportens övergripande slutsats är att granskningen av public service fungerar bra, samtidigt som det finns vissa delar av verksamheten som behöver utvecklas. Riksrevisionen konstaterar att granskningen lever upp till höga krav på effektivitet och öppenhet och bidrar till god regelefterlevnad hos programföretagen.

- Granskningsnämnden för radio och TV är en aktör med en viktig funktion som bidrar till att public service-verksamheten följs upp och granskas samtidigt som oberoendet upprätthålls vilket stärker förtroendet för public service. Riksrevisionens slutsats att granskningen fungerar bra är därför av stor betydelse, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

I skrivelsen instämmer regeringen i Riksrevisionens övergripande slutsats och informerar om att regeringen avser att följa Myndigheten för press, radio och TV:s (MPRT) arbete med de rekommendationer som Riksrevisionen lämnat. Granskningsnämnden för radio och tv är ett särskilt beslutsorgan inom myndigheten.

Rekommendationerna till MPRT:

- Ta fram en plan med en tydlig beskrivning av mål och medel för att korta granskningsnämndens handläggningstider. Planen bör utgå från en systematisk analys av de faktorer som påverkar handläggningstiderna under handläggningsprocessens olika faser.

- Utveckla motiveringarna i de beslut som fattas av en ordförande, utan nämndsammanträde, för att öka förståelsen för nämndens beslut hos anmälare och allmänhet.

- Uppdatera praxissamlingarna oftare, för att göra det lättare för programföretagen att göra rätt.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.