Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Boverket ska utreda krav för att åtgärda säkerhetsbrister i äldre hissar

Publicerad

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för och lämpligheten av att införa retroaktiva krav för att åtgärda vissa säkerhetsbrister i äldre hissar i bostadshus. Dessa säkerhetsbrister, som påtalats av Hissförbundet, gäller hissar med farliga innerdörrar och hissar som helt saknar skydd i korgöppningen.

Nya och väl moderniserade hissar är säkra färdmedel men bostadshusens äldre hissar saknar ofta viktig säkerhetsutrustning. De senaste åren har det skett flera olyckor i äldre hissar. Barn, äldre och hissmontörer tillhör de som är särskilt utsatta för säkerhetsrisker i hissarna.

Sedan 2012 finns retroaktiva krav som främst avser hissar belägna i arbetslokaler. Att införa retroaktiva krav är bland annat förknippat med kostnader för fastighetsägaren. Det är därför viktigt att konsekvenserna av att införa krav klargörs och vägs mot riskerna.

Boverket ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 30 november i år.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sophie Ahlstrand
Kansliråd/Avdelningen för samhällsplanering och bostäder
Telefon 08-405 16 63
e-post till Sophie Ahlstrand, via registrator

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.