Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En ny lag om företagsrekonstruktion

Publicerad

I dag har Rekonstruktionsutredningen överlämnat sitt betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Utredningens förslag innebär att rekonstruktionsåtgärder bättre ska kunna anpassas efter det enskilda företagets behov vilket i förlängningen kan leda till att färre företag tvingas till konkurs.

Den största nyheten i den nya lagen är att inte bara den ekonomiska uppgörelsen – ackordet – utan även övriga åtgärder som behövs för att komma till rätta med ett före­tags ekonomiska problem ska kunna fastställas i en rekonstruktions­plan och därigenom ges bindande verkan.

Utredningen föreslår också att det ska införas ett snabbare, enklare och billigare förfarande, offentlig skulduppgörelse, för företag som inte är i behov av några andra åtgärder än en skulduppgörelse för att få sin verksamhet lönsam igen.

Vidare föreslår utredningen bland annat följande:

  • En nationell rådgivningstjänst för företag i kris.
  • Nya regler om gäldenärens rådighet och avtal under en företagsrekonstruktion.
  • Skärpta krav på rekonstruktörer och en ny tillsynsmyndighet.
  • Färre domstolar som handlägger företagsrekonstruktioner.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

SOU 2021:12 Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh