Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om förstärkta åtgärder mot gränsöverskridande skatteplanering till riksdagen

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en proposition som en del i genomförandet av EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Syftet är att stoppa användningen av skillnader i olika länders skattelagstiftning för gränsöverskridande skatteplanering.

I propositionen föreslås att de befintliga reglerna för att neutralisera effekterna av missmatchningar i olika länders skatteregler kompletteras.

Enligt svenska regler beskattas inkomsten från handelsbolag hos delägaren. Ändringen innebär att utländska juridiska personer som har inkomst från ett svenskt handelsbolag ska betala skatt i Sverige om inkomsten inte beskattas i den stat där den skattskyldige hör hemma och det beror på att handelsbolaget, på grund av skillnader i den skatterättsliga klassificeringen, betraktas som ett eget skattesubjekt i denna stat. Det krävs också att det föreligger intressegemenskap mellan den utländska juridiska personen och handelsbolaget för att svensk beskattning ska bli aktuell.

Förslaget är det tredje steget i Sveriges genomförande av OECD:s BEPS-rekommendationer (Base Erosion and Profit Shifting) om hybrida missmatchningar (åtgärd 2) samt sista steget i reglerna om hybrida missmatchningar i direktivet mot skatteundandraganden.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.