Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga juni-augusti 2021

Publicerad

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivargifter för 19–23-åringar förstärks ytterligare juni, juli och augusti i år. I en promemoria som Finansdepartementet skickar ut på remiss inom kort föreslås att arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 procent under de aktuella månaderna för personer i detta åldersspann. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pandemin har slagit hårt mot ungas möjlighet till anställning inklusive extrajobb. För att motverka pandemins negativa konsekvenser när det gäller ungas möjligheter på arbetsmarknaden har en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–­23-åringar införts från och med januari. Nu föreslås att denna nedsättning ska förstärkas ytterligare under tre månader i år. Förslaget bedöms öka möjligheterna för ungdomarna att etablera en kontakt med arbetsmarknaden och underlättar samtidigt för företag att behålla och nyanställa personal. Det kan bidra till en ekonomisk nystart för några av de värst drabbade branscherna som också är de som anställer många unga.

Förslaget innebär att arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 procent under juni, juli och augusti 2021 för personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Liksom den nuvarande nedsättningen omfattas alltså alla som vid årets ingång har fyllt 18 år, dvs alla som fyller 19 år någon gång under året. På motsvarande sätt omfattas 23-åringar av den förstärkta nedsättningen om de fyller 23 år någon gång under 2021. En nedsättning till 10,21 procent gäller redan för personer som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Den ändringen infördes 2019.

Nedsättningen föreslås gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad. Nedsättningen har en offentligfinansiell effekt på -1,48 miljarder kronor 2021.

Regeringen avser att överlämna förslaget till riksdagen i en kommande ändringsbudget.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och gälla ersättning som betalas ut under juni, juli och augusti 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.