Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag om nya regler som bland annat syftar till att förbättra konsumenters möjligheter att ta del av radio- och tv-program från andra länder inom EES.

– Tillgång till radio- och tv-program från andra EES-länder främjar kulturell och språklig mångfald och utgör en viktig informationskälla. De förslag som regeringen nu går fram med är viktiga för konsumenter och kommer att underlätta för radio- och tv-företag, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

För att radio- och tv-företag ska få sända program krävs tillstånd från upphovsmän och andra rättighetshavare. Många kan ha rättigheter i programmen, till exempel producenter, författare, regissörer, skådespelare, musiker och fotografer. I dag krävs detta för alla länder där företaget önskar göra programmen tillgängliga.

Regeringens förslag, som genomför ett EU-direktiv, innebär bland annat att de rättigheter som krävs för att göra vissa program tillgängliga i så kallade playtjänster endast behöver godkännas för det EES-land där radio- eller tv-företaget huvudsakligen är etablerat.

Det ger konsumenterna bättre möjligheter att ta del av program från företag som är etablerade i andra EES-länder. Svenskar som bor eller vistas i ett annat EES-land får dessutom bättre möjligheter att följa till exempel svenska nyhets- och aktualitetsprogram.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 juni 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh