Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Gymnasieelever i Jönköping och Halland frågar ut EU-ministern

Publicerad

Onsdag den 31 mars deltar EU-minister Hans Dahlgren tillsammans med europaparlamentariker Jytte Guteland i en direktsänd frågestund med elever från gymnasieskolor i Jönköpings och Hallands län.

Frågestunden är en del i den digitala rundresa EU-ministern påbörjade under förra året. Elever från fyra olika gymnasieskolor medverkar under samtalet. Hans Dahlgren kommer att svara på frågor och ta del av elevernas syn på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Frågestunden arrangeras tillsammans med Europa Direkt i Jönköpings län och Hallands län och går att följa i direktsändning på Youtube onsdagen den 31 mars kl. 13.00-13.50.

Se direktsändningen på Youtube.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha (se presskontakt).

Om EU-resan

I början av 2020 påbörjade EU-minister Hans Dahlgren EU-resan i syfte att ta del av ungas syn på EU. Besöken – inledningsvis på plats men därefter digitalt – har skett på skolor, högskolor och universitet runt om i Sverige, och är en del av regeringens arbete med att öka kunskapen om och delaktigheten i EU-frågor. 

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-5928548
e-post till Darina Agha