Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

EU-ministern gör digitalt besök på Hagagymnasiet i Norrköping

Publicerad

Hans Dahlgrens EU-resa för att möta ungdomar runt om i Sverige fortsätter. Onsdagen den 17 mars frågas EU-ministern ut av gymnasieelever i Norrköping.

Som en del i den rundresa EU-ministern påbörjade under förra året, samtalar Hans Dahlgren under onsdagen med ungdomar vid Hagagymnasiet i Norrköping. Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del av deras syn på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Frågestunden arrangeras i samarbete med Europaparlamentets kontor i Sverige och går att följa live onsdagen den 17 mars 10.00-10.45 på Youtube.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha (se presskontakt).

Om EU-resan

I början av 2020 påbörjade EU-minister Hans Dahlgren EU-resan i syfte att ta del av ungas syn på EU. Besöken – inledningsvis på plats men därefter digitalt – har skett på skolor, högskolor och universitet runt om i Sverige, och är en del av regeringens arbete med att öka kunskapen om och delaktigheten i EU-frågor.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-5928548
e-post till Darina Agha