Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Hans Dahlgren besöker MSB och EU:s beredskapslager i Kristinehamn

Publicerad

Fredagen den 12 mars gör EU-minister Hans Dahlgren ett digitalt besök på MSB:s beredskapslager i Kristinehamn.

Hans Dahlgren kommer bland annat att få en presentation av EU:s civilskyddsmekanism/rescEU, med fokus på uppbyggnaden av ett lager för sjukvårdsmateriel som MSB sedan i september 2020 har ett särskilt uppdrag kring.

Under besöket görs även en digital visning av det strategiska lagret för EU:s civila krishanteringsinsatser som finns i Kristinehamn.

Tid för intervjuer finns, kontakta Darina Agha (se Presskontakt).

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-5928548
e-post till Darina Agha