Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Informellt videokonferensmöte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor

Publicerad

Den 11–12 mars träffas EU:s justitie- och inrikes­ministrar under ett informellt video­konferens­möte i EU:s råd för rätts­liga och inrikes frågor (RIF).

På agendan för inrikes­minister Mikael Dambergs deltagande står bland annat en diskussion som syftar till att ge väg­ledning inför det fort­satta arbetet inom EU rörande data­lagring. Inrikes­minist­rarna kommer också att disku­tera ett nytt förslag från kom­missionen som syftar till att stärka motstånds­kraften i digital och fysisk infra­struktur.

Mötet kommer även inne­hålla information om arbetet med EU:s migrations- och asylpakt. På agendan finns en diskussion om hur åter­vändan­det från EU:s medlems­stater ska kunna förbättras. Det handlar om åtgärder både inom EU och i förhål­lande till tredje land. Vid den diskussionen deltar stats­sekreterare Lars Westbratt.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg