Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Lena Micko tar emot delbetänkande om ett moderniserat konsumentskydd

Publicerad

Idag, onsdagen den 31 mars, tar civilminister Lena Micko emot ett delbetänkande om ett moderniserat konsumentskydd. Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på hur EU-direktivet om ett moderniserat konsumentskydd ska genomföras i svensk rätt.

EU-direktivet antogs i november 2019 och innehåller bestämmelser som syftar till ett moderniserat konsumentskydd.  Direktivets bestämmelser anger bland annat stärkta sanktionsmöjligheter vid överträdelser av EU:s konsumentskyddsregler, att näringsidkare ska informera om vilka kriterier som ligger till grund för rankning av sökresultat och att betalda sökresultat ska markeras som reklam.

- Bestämmelserna i EU-direktivet är betydelsefulla för ett starkare skydd för konsumenterna. Det är viktigt att konsumentskyddsreglerna uppdateras för att de ska ligga i fas med den snabba utvecklingen på dagens konsumentmarknader. Jag ser fram emot att ta del av utredningens förslag på hur direktivets bestämmelser om ett starkare skydd för konsumenterna kan genomföras i svensk rätt, säger civilminister Lena Micko.

Utöver genomförandet av EU-direktivet har utredningen även i uppdrag att analysera vissa frågor gällande skriftlighetskrav vid telefonförsäljning som trädde i kraft 2018. Det kommer att redovisas i samband med slutbetänkandet hösten 2021.

Presskontakt

Nora Suni
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.