Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Lösningsförslag till vaccinationsbevis överlämnat

Publicerad

I dag tog digitaliseringsminister Anders Ygeman emot en preliminär lösning för digitala vaccinationsintyg som Myndigheten för digital förvaltning (Digg) tagit fram tillsammans med E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och andra deltagande aktörer.

- Sverige driver utvecklingen av digitala vaccinationsbevis. Vi har nu en modell som är enkel, säker och mångsidig. Jag ser framför mig att vi har vaccinationsbevisen på plats till sommaren, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Enligt förslaget ska den individ som blivit vaccinerad kunna begära ut ett vaccinationsintyg – eller vaccinationsbevis som det troligen kommer att benämnas, med hjälp av en e-legitimation och få det levererat på valfritt sätt, t.ex. till en smart telefon, en digital plånbok, som e-brev i Min myndighetspost, som pappersutskrift, vanligt brev eller till och med som en s.k. NFC-tagg som kan klistras in i passet.

Vaccinationsbeviset kommer att signeras av en svensk myndighet med hjälp av en s.k. en krypteringsnyckel för att dess äkthet ska kunna intygas när det krävs t.ex. vid en gränskontroll.

Förslaget som presenterats idag är den första delen av ett regeringsuppdrag. Uppdraget ska presenteras i sin helhet senast den 1 juni i år.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Bakgrund

Regeringen gav den 4:e februari Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att vara projektledare för utvecklingen av en digital infrastruktur för vaccinationsintyg. Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har tillsammans med E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten idag lämnat in en delrapport om vaccinationsintygen.