Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Märta Stenevi tar emot Barnombudsmannens årsrapport om barns utsatthet i pandemin

Publicerad

I dag tar jämställdhetsminister Märta Stenevi, med ansvar i regeringen för frågor som rör barnets rättigheter, emot Barnombudsmannens årsrapport. I samband med överlämnandet kommer Stenevi också ha ett digitalt möte med barn och unga som berättar om sina erfarenheter av pandemin.

I Barnombudsmannens årsrapport 2021 har myndigheten undersökt hur barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen tillgodoses under en samhällskris, med pandemin covid-19 som utgångspunkt. Rapporten har ett särskilt fokus på barn som bor i kommuner med hög utsatthet utifrån olika socioekonomiska faktorer och där också smittspridningen varit stor. Rapporten fokuserar på vad som behöver göras för att uppfylla barnets rättigheter under en pågående kris.

- Alla drabbas vi av pandemin men ett flertal rapporter visar att barn riskerar att drabbas särskilt hårt i synnerhet de barn som redan befinner sig i utsatta situationer. Barn har rätt att få information, att få vara delaktiga och att få möjlighet att påverka. Det är inte bara en rättighet utan också en framgångsfaktor. Vi måste bli bättre på att inkludera barn i beslut som rör dem, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

I samband med överlämnandet kommer Märta Stenevi ha ett digitalt möte med fem barn och unga från olika skolor som berättar om sina erfarenheter av pandemin. Samtalet kommer kretsa kring tre teman: skola, familj och fritid.

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en myndighet som har till uppgift att företräda barns och ungas rättigheter och intressen samt att bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driva på genomförandet i kommuner, regioner och myndigheter.

Barnombudsmannen ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar. Varje år (senast den 1 april) lämnar Barnombudsmannen en rapport till regeringen. Den innehåller analyser och rekommendationer till förbättringar för barn och unga.

Barnombudsmannen har regelbunden dialog med barn och unga, särskilt i utsatta situationer, för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.