Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Matilda Ernkrans bjuder in till Samling för fler lärare

Publicerad

I dag, onsdag 10 mars, bjuder Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, in nyckelaktörer inom skola och högskola till initiativet Samling för fler lärare. Samtalen om behovet av fler lärare fortsätter digitalt, och på dagordningen står bland annat samtal om förslag för att fler akademiker ska kunna ställa om till läraryrket och hur lärarutbildningarna kan stärkas.

Initiativet Samling för fler lärare fortsätter, och syftet är att diskutera hur fler lärare kan utbildas, hur lärarbristen kan hanteras och hur läraryrket kan bli mer attraktivt.

– Dagens möte kommer bland annat att handla om aktuella förslag i samband med promemorian Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan. Vi behöver fortsätta att ta krafttag för att hantera lärarbristen och göra läraryrket mer attraktivt. Vi kan göra mycket när vi jobbar ihop, säger Matilda Ernkrans.

I promemorian Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan lämnas förslag för en bättre lärarutbildning och förslag för att motverka den allvarliga lärarbristen. Bland annat föreslås en försöksverksamhet med en ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för personer med en tidigare avslutad akademisk examen.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg