Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Matilda Ernkrans deltar i samtal om Sveriges forskningspolitik

Publicerad

I dag, onsdag 10 mars, deltar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett digitalt samtal arrangerat av Studieförbundet Näringsliv & Samhälle (SNS) om Sveriges forskningspolitik.

I december presenterade regeringen forsknings- och innovationspropositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige, som nu ligger på riksdagens bord.

– Sverige är och ska fortsatt vara en ledande forskningsnation. Forsknings- och innovationspropositionen pekar ut riktningen framåt för svensk forskningspolitik. Den fria forskningen ska värnas samtidigt som forskningspolitiken ska svara mot globala och nationella samhällsutmaningar, säger Matilda Ernkrans.

SNS är en mötesplats för kunskapsbaserad dialog om centrala samhällsfrågor och samlar samhällsengagerade personer i näringsliv, politik, offentlig förvaltning och forskning.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg