Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Modernisering av Allmänna arvsfonden

Publicerad

Regeringen föreslår en modernisering av regelverket för Allmänna arvsfonden. Syftet är att lagen ska bli tydligare och mer lättöverskådlig. Därtill föreslås målgruppen utökas till att omfatta även äldre personer. Nu överlämnas en proposition till riksdagen.

– Allmänna arvsfonden har i generationer bidragit till skapandet av betydelsefulla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Genom att bredda målgruppen till att även innefatta äldre personer är regeringens förhoppning att Allmänna arvsfonden framåt ska bidra till ökad delaktighet, livskvalitet och minskad social isolering hos äldre, säger socialminister Lena Hallengren.

Lagen om Allmänna arvsfonden har varit i kraft i över 25 år. Regeringen anser att det nu finns skäl att modernisera regelverket, så att fonden även fortsättningsvis ska vara ett relevant och rättssäkert sätt att förvalta arv efter personer som saknar arvsberättigade släktingar. Moderniseringen syftar också till att lagen ska vara tydlig och lättöverskådlig för dem som berörs av den, och för de organisationer som kan söka medel ur fonden.

I propositionen föreslås bland annat att målgruppen för Allmänna arvsfonden utökas till att även omfatta äldre personer som är 65 år eller äldre. Allmänna arvsfonden har i dagsläget till ändamål att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Med förslaget skulle det bli möjligt att med medel från fonden bidra till en välbehövlig idéutveckling även för äldre personer.

Regeringen föreslår även bland annat att de övergripande kriterierna för stöd ur Allmänna arvsfonden regleras i lag, samt att arv som har tillfallit fonden ska kunna avstås till sambo i något fler fall än tidigare.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Mer om Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden bildades 1928 när riksdagen beslutade att kusiner och mer avlägsna släktingar inte längre skulle ärva. Arv från den utan släktarvingar och utan testamente skulle heller inte tillfalla staten. I stället skulle arven gå till allmännyttiga ändamål. För att möjliggöra detta inrättades Allmänna arvsfonden, där mottagare av pengar ur fonden skulle vara barn och ungdomar. Senare tillkom även gruppen personer med funktionsnedsättning.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

När blir propositionen tillgänglig digitalt?

Propositionen publiceras här på webbplatsen efter att den har överlämnats till riksdagen. Då kan du också söka efter den på riksdagens webbplats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter