Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Planering för möjlig dubblerad elanvändning och halverade ledtider för elledningar

Publicerad

Arbetet med regeringens elektrifieringsstrategi passerar en viktig milstolpe. Bland utgångspunkterna för det avslutande arbetet märks en planeringsram för möjlig dubblerad elanvändning till 2045 och halverade ledtider för elledningar.

Idag inleds fördjupningsarbetet för regeringens elektrifieringsstrategi. Representanter för myndigheter, länsstyrelser, näringsliv, miljöorganisationer, akademin, m.fl. träffas för att diskutera ramarna för arbetet, när det nu går in i sin slutfas.

Utgångspunkten är 12 punkter för en framgångsrik elektrifiering som bygger på en analys, gjord av en arbetsgrupp inom Infrastrukturdepartementet, baserad på en bred dialog under vintern.

Bland punkterna som avhandlas vid mötet finns förslag på en ny planeringsram som ska ta höjd för en möjlig fördubblad elanvändning till 2045 och en målsättning att halvera ledtider för nya elnät.

- Att halvera ledtiderna för nya elledningar och ta höjd för dubblerad elanvändning är centrala utgångspunkter när slutarbetet med strategin nu inleds, säger energiminister Anders Ygeman.

Regeringen kommer att fatta beslut om strategin senast 29 oktober i år.

Energiminister Anders Ygeman finns tillgänglig på för kommentarer under eftermiddagen.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.