Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen beslutar propositionen Institutet för mänskliga rättigheter

Publicerad

Regeringen har beslutat en proposition om ett institut för mänskliga rättigheter. Propositionen lämnas nu till riksdagen och institutet föreslås starta sin verksamhet 1 januari 2022.

Syftet med institutet för mänskliga rättigheter är att främja och skydda de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Det nya institutet ska bland annat följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. Institutet ska också lämna förslag till regeringen om vilka åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Institutet ska inte pröva enskilda klagomål om kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Institutet för mänskliga rättigheter föreslås starta sin verksamhet 1 januari 2022. Regeringen kommer återkomma med beslut om lokaliseringsort för den nya myndigheten.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0785224
e-post till Frida Färlin
Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0348338
e-post till Henrik Jalalian