Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår regler om ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har beslutat en proposition med förslag som gör vissa identitets- och uppehållshandlingar säkrare. Lagförslagen kompletterar en ny EU-förordning.

I juni 2019 antogs en ny EU-förordning om säkrare identitetskort och uppehållshandlingar. I Sverige omfattas bland annat Polismyndighetens nationella identitetskort och Migrationsverkets uppehållskort.

– Vi ser att förutsättningarna att kontrollera om en handling är äkta och tillhör den person som visar upp den förbättras, när vi nu anpassar den svenska lagstiftningen, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Prop. 2020/21:120 Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning

I propositionen som regeringen har beslutat om föreslår regeringen vissa bestämmelser som kompletterar den nya EU-förordningen.

Den nya EU-förordningen skärper säkerhetskraven på dessa handlingar och anger att de ska innehålla ett chip med innehavarens fotografi och fingeravtryck. Motsvarande gäller redan för till exempel pass och uppehållstillståndskort.

Lagförslagen innebär huvudsakligen följande:

  • Den som vill ha ett uppehållskort eller permanent uppehållskort ska vara skyldig att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck. För nationella identitetskort gäller redan krav på fotografering och krav på fingeravtryck kan införas genom förordning.  
  • Vid en gränskontroll ska den som har ett nationellt identitetskort, uppehållskort eller permanent uppehållskort på begäran vara skyldig att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck på nytt. På så sätt kan man kontrollera att personens bild och fingeravtryck motsvarar dem som finns sparade i chipet i kortet. För den som har ett uppehållskort eller permanent uppehållskort ska samma skyldighet även gälla vid en inre utlänningskontroll.

Förslagen föreslås träda i kraft den 2 augusti 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh