Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn

Publicerad

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag som ska stärka skyddet för geografiska beteckningar. Förslagen ska också skapa tydligare regler som ska motverka att registrering av varumärken och företagsnamn sker i så kallad ond tro.

Förslagen innebär att varumärkeslagens bestämmelser om skadestånd och andra sanktioner ska kunna tillämpas när någon använder geografiska beteckningar utan att ha rätt till det. Det gäller sådana beteckningar som skyddas enligt internationella avtal som EU nyligen har ingått med Singapore och Vietnam, samt den så kallade Genèveakten.

Beteckningarna får ett starkare skydd än vad de har i dag och det blir lättare att ingripa när en sådan beteckning används på ett otillåtet sätt.

Prop: 2020/21:125 Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro

I propositionen föreslås också att reglerna om registrering av varumärken och företagsnamn när sökanden agerar i så kallad ond tro – det vill säga när en ansökan görs i otillbörligt syfte – görs tydligare och anpassas efter EU-rätten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh