Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen förstärker bostadsbidraget för barnfamiljer

Publicerad

Regeringen föreslår ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag. Bidraget ska betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent av storleken på det preliminära bostadsbidraget. Det innebär att en barnfamilj kan få upp till 1 325 kronor per månad i tilläggsbidrag. Regeringen avser att överlämna detta förslag i en kommande ändringsbudget till riksdagen.

Med anledning av den ekonomiska situation som uppstått på grund av pandemin har många hushåll fått eller riskerar att få sänkta disponibla inkomster. Regeringen föreslår därför att bostadsbidraget till barnfamiljer förstärks under en begränsad tid med ett tillfälligt tilläggsbidrag. Det tillfälliga tilläggsbidraget som föreslås har samma utformning som det tillfälliga bidrag som utbetalades under juli t.o.m. december 2020. Bidraget ska lämnas som ett separat bidrag och baseras på storleken av det preliminära bostadsbidraget. Ingen särskild ansökan ska krävas.

Boendekostnaden är den största enskilda utgiftsposten för många hushåll och för att minska risken att barnfamiljer inte kan betala sina boende­kostnader är det lämpligt att under en begränsad tid åter förstärka bostads­bidraget till barnfamiljer med ett tilläggsbidrag. Bostadsbidraget är en träffsäker förmån för att nå hushåll med svag ekonomi.

Kostnaden för tilläggsbidraget beräknas uppgå till 560 miljoner kronor. Regeringen avser att överlämna detta förslag i en kommande ändringsbudget till riksdagen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021, och gälla till och med den 31 december 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt