Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen sluter överenskommelse med CAN om fortsatt arbete på ANDTS-området

Publicerad

Regeringen sluter en överenskommelse med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) för perioden 2021–2023. För 2021 ges CAN ett bidrag om 23 miljoner kronor för att bidra till att uppnå regeringens mål för arbetet med alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar (ANDTS).

Det bidrag på 23 miljoner kronor som CAN får för 2021 ska bland annat användas till att genomföra viktiga satsningar inom ANDTS-området.

Det gäller till exempel de årliga kartläggningarna av skolelevers drogvanor i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2. En ytterligare aktivitet är undersökningen ”Vanor & konsekvenser” som kartlägger missbruk och beroende av ANDTS i befolkningen, liksom vilka negativa konsekvenser detta har för andra än användaren.

Regeringen har sedan tidigare en samlad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning och tobak. Nu planeras en förnyad strategi som även bland annat inkluderar spel om pengar.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter