Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen vill förstärka tillsynen över fastighetsmäklarbranschen

Publicerad

Regeringen har beslutat en proposition med förslag till en ny fastighetsmäklarlag. Den nya lagen innebär en mer heltäckande och slagkraftig tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. Syftet är att öka tryggheten för köpare och säljare vid bostadsaffärer.

– Att köpa eller sälja sin bostad är för många människor de viktigaste affärerna i livet. Med en ny fastighetsmäklarlag ökar tryggheten både för köpare och säljare, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Prop. 2020/21:119 En ny fastighetsmäklarlag – förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

Propositionen som omfattar både fastighets­mäklare och fastig­hets­mäklar­företag innebär bland annat följande:

  • Fastighets­mäklarföretag ska registreras och stå under tillsyn.
  • Ett mäklarföretag måste uppfylla ett antal krav för att bli registrerat.
  • Mäklarföretaget ges också ett ansvar att verka för att mäklare i företaget följer god fastig­hets­mäklar­sed.
  • Fastighetsmäklarinspektionen ska kunna ingripa om ett mäklar­företag åsido­sätter sina skyldig­heter eller om det finns olämpliga personer i före­tags­­­ledningen eller ägar­kretsen.
  • Fler fastig­hets­mäklare ska vara registrerings­skyldiga och stå under tillsyn.
  • Fastighetsmäklarföretag och fler fastighets­mäklare ska omfattas av penning­tvätts­reglerna.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh