Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringens skrivelse Politik för konstnärers villkor

Publicerad

Regeringen har idag den 23 mars överlämnat skrivelsen Politik för konstnärers villkor till riksdagen. Skrivelsen ger en bild av konstnärspolitiken utifrån det som nu gjorts och görs och det regeringen vill framåt för att stärka konstnärers villkor.

De nationella kulturpolitiska målen slår fast att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet samt att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. De professionella konstnärerna har en central roll att spela i att uppfylla målen.

- Pandemin har slagit hårt mot konstnärer och det behövs både stöd för att överleva krisen, men också långsiktiga åtgärder som gör att Sverige har ett starkt kulturliv i framtiden. Konstnärer behöver rimliga och hållbara ekonomiska och sociala villkor, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Politik för konstnärers villkor har bl.a. sin utgångspunkt i den konstnärspolitiska utredningens bedömningar och förslag samt de remissynpunkter som har inkommit på denna.

Skrivelsen tar bl.a. upp de samhällsförändringar som motiverar en stärkt konstnärspolitik samt motiv och inriktning för konstnärspolitiken. Där finns också bedömningar och åtgärder avseende konstnärlig frihet, rekryteringen till konstnärsyrket och konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap. Även konstnärers ekonomiska och sociala villkor samt den kulturella infrastrukturen samt särskilda insatser med anledning av covid-19-pandemin tas upp.

- Det är 20 år sedan ett helhetsgrepp togs om konstnärspolitiken och jag är glad att kunna lämna den här redogörelsen över vad som har gjorts. Skrivelsen ger också en bild av arbetet just nu och visar vägen framåt, med en tydlig ambitionshöjning för konstnärspolitiken, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.